Política de privacitat

Política de privacitat i gestió de dades

Per tal d’acomplir les obligacions derivades del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 (LOPDGDD), GRUPO DANI GARCÍA us informa que en marcar aquest quadre doneu el vostre consentiment perquè les vostres dades personals quedin incorporades als fitxers de dades de caràcter personal de GRUPO DANI GARCÍA per a la prestació de serveis per part de la mateixa prospecció comercial.

El responsable d’aquest fitxer és GRUPO DANI GARCÍA, amb l’adreça electrònica dpd@grupodanigarcia.com a la qual podreu remetre un comunicat identificat amb la referència «Protecció de dades» per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oblit, limitació, portabilitat i oposició.

Empreses que formen GRUPO DANI GARCIA (responsables dels fitxers):

OXÍMORON GASTRONÓMICO S.L. (B93289890)
ALEGORÍA GASTRONÓMICA S.L.U. (B93448504)
ENIGMA GASTRONÓMICO S.L. (B93441897)
EUFORIA GASTRONÓMICA S.L. (B93488203)
IRONÍA GASTRONÓMICA S.L. (B93488211)
SIMIL GASTRONÓMICO S.L. (B93668598)
CONTRASTE GASTRONÓMICO S.L. (B93668580)
RIMA GASTRONOMICA SL (B93735702)